Календарные планы по географии для 10,11 классов

ГЕОГРАФИЯ
10-сынып
(барлығы 68 сағ, аптасына 2 сағ

№ Оқу тақырыбы Сағат саны Мерзімі

Пайдаланған әдебиеттер;
География.
Дүниежүзіне жалпы шолу.ТМД елдері.Ә.Бейсенова,К.Каймулдинова,С.Әбілмажинова.Мектеп 2014.ЭО.
ҰАО.2013 Үйге тапсырма Ескертулер
10
А 10
Б
1 1 Кіріспе 1 4.IX 3.IX Кіріспе. 3-4 бет 3-4 бет
Жалпы географиялық заңдылықтар 17 сағат.
Жер ғаламшар ретінде 2 сағат.
2 1 Жер туралы қысқаша мәліметтер 1 7.IX 5.IX §1. Жер туралы қысқаша мәліметтер.5-8 бет. §1п.5-9 бет.сұрақтар мен тапсырмаларды орындау
3 2 Жердің құрылысы 1 11.
IX 10
IX §2.Жердің құрылысы.9-11 бет. §2п,9-11 бет.
.сұрақтар мен тапсырмаларды орында
Жердің картада бейнеленуі 2 сағат
4 1 Географиялық карталар ж. Картография туралы жалпы мәліметтер 1 14
IX 12
IX §3. Географиялық карталар ж. Картография туралы жалпы мәліметтер §3п,12-17 бет сұрақтар мен тапсырмаларды орында.
5 2 Картографиялық проекциялар 1 18
IX 17
IX §4.Картографиялық проекциялар. §4п,17-23 бет
6 Практикалық жұмыс № 1
Қалауы бойынша мектеп атласының біреуіне талдау жасау.
1 21
IX 19
IX Атлас және картамен жұмыс.Мәтінмен жұмыс25 бет.. Өтілгендерді қайталау
Литосфера және жер қыртысы 3 сағат
7 1 Жердің геологиялық тарихы.Тау жасалу кезеңдері. 1 25
IX 24
IX §5. Жердің геологиялық тарихы.Тау жасалу кезеңдері.26-31 бет. §5.
31 бет,1-2т. сұрақтар мен тапсырмаларды орындау
8 2 Литосфера ж оның даму заңдылықтары 1 28
IX 26
IX §6. Литосфера ж оның даму заңдылықтары.32-36 бет. §6п,30-36 бет. сұрақтар мен тапсырмаларды орындау
9 3 Жер бедерінің қалыптасу заңдылықтары 1 2
X 1
X §7. Жер бедерінің қалыптасу заңдылықтары.36-38 бет. §7п,38-39 бет. сұрақтар мен тапсырмаларды орындау
Атмосфера және климат 3 сағат
10 1 Атмосфера ж оның қасиеттері 1 5
X 3
X §8. Атмосфера ж оның қасиеттері.39-42 бет. §8п,42бет. сұрақтар мен тапсырмаларды орындау
11 2 Атмосфералық циркуляция 1 9
X 8
X §9. Атмосфералық циркуляция.43-47 бет §9п,47 бет. сұрақтар мен тапсырмаларды орындау
12 3 Климат ж оның жіктелуі 1 12
X 10
X §10. Климат ж оның жіктелуі.48-52 бет. §10п,52 бет. сұрақтар мен тапсырмаларды орындау
Гидросфера 3 сағат
13 1 Гидросфера ж ДЖ су ресурстары.Су айналымы 1 16
X 15
X §11. Гидросфера ж ДЖ су ресурстары.Су айналымы.53-56 бет. §11.56 бет. сұрақтар мен тапсырмаларды орындау
14 2 Дүниежүзілік мұхит 1 19
X 17
X §12. Дүниежүзілік мұхит.56-60 бет §12п,66 бет. сұрақтар мен тапсырмаларды орындау
15 3 Құрылық сулары 1 23
X 22
X §12. Құрылық сулары 60-66 бет §12п,66 бет. сұрақтар мен тапсырмаларды орындау
Биосфера 1 сағат
16 1 Биосфера ж.Жердегі тіршілік 1 26
X 24
X §13. Биосфера ж.Жердегі тіршілік.66-69 бет. §13п,69 бет. сұрақтар мен тапсырмаларды орындау
Географиялық қабық заңдылықтары 2 сағат
17 1 Географиялық қабық ж.табиғат кешендері 1 30
X 29
X §14. Географиялық қабық ж.табиғат кешендері.69-73 бет. §14п,73 бет. сұрақтар мен тапсырмаларды орындау
18 2 Географиялық белдеулер мен зоналар 1 2
XI 31
X §15. Географиялық белдеулер мен зоналар.74-78 бет. §16п,73-78бет.Сипаттама. сұрақтар мен тапсырмаларды орындау
ДЖ жалпы сипаттамасы 31 сағат
ДЖ саяси картасы.Тарихи географиялық аймақтар 3 сағат
19 1 ДЖ саяси картасы 1 13
XI 12
XI §16-17.80-83 бет. ДЖ саяси картасы §16-17.83-84бет.Сипаттау. сұрақтар мен тапсырмаларды орындау
20 2 Елдердің түрлері.Халықаралық ұйымдар 1 16
XI 14
XI §18. Елдердің түрлері.Халықаралық ұйымдар.84-88 бет §18п,88 бет. сұрақтар мен тапсырмаларды орындау
21 3 Саяси география ж.Геосаясат.Тарихи-географиялық аймақтар 1 20
XI 19
XI §19. Саяси география ж.Геосаясат.Тарихи-географиялық аймақтар.88-91 бет. §19.91 бет. сұрақтар мен тапсырмаларды орындау
22 1 Практикалық жұмыс №2.
1.Геосаясат,геосаяси жағдайға баға беру.Көршілес елдерге геосаяси жағдайларына сипаттама беру.2.Қалауы бойынша бір елге геосаяси баға беру,оның халықаралық жағдайлар әсерінен өзгеру мүмкіндігін сипаттау.3.Саяси карта бойынша геосаяси жағдайлары қолайлы,қолайсыз елдерді анықтап сипаттама бару. 1 23
XI 21
XI 91-92 бет.мәтінмен атлас,картамен жұмыс. Өтілгендерді қайталау
Табиғат ресурстары 4 сағат
23 1 Қоғам ж.табиғаттың өзара әрекеттесуі 1 27
XI 26
XI §25. Қоғам ж.табиғаттың өзара әрекеттесуі122-126 бет. §25.126 бет. сұрақтар мен тапсырмаларды орындау
24 2 Табиғат ресурстары ж.олардың түрлері 1 30
XI 28
XI §26. Табиғат ресурстары ж.олардың түрлері.127-130 бет. §26.130 бет сұрақтар мен тапсырмаларды орындау
2526 3 ДЖ табиғат ресурстары 1 4
XII 3
XII §27. ДЖ табиғат ресурстары.131-137 бет. §27.137 бет. сұрақтар мен тапсырмаларды орындау
27 1 Практикалық жұмыс №3
1.Оқулық ж.сызбаларды пайдаланып табиғат ресурстары түрлерін анықтау.2.Ресурспен қамтамасыз етілуі еүсінігінің мәнін ашып,дж бойынша минералдық,су,жер ресурстарының таралу заңдылығын ж.қамтамасыз етілген елдерді анықтау.3.Таңдауы бойынша төмендегі карталарды талдауға арналған сұрақтар топтамасын анықтау:1.Минерал ресурстар,2.Жер ресурстары,3.Агроклиматтық ресурстар.
4.Табиғат ресурстарын игеру,шаруашылыұ жүргізу барысында туындайтын экологиялық проблемаларға мысалдар келтіру\.рефераттар дайындау\ 7
XII 5
XII 137-138 бет.Атлас,картамен және мәтінмен жұмыс Өтілгендерді қайталау.
Дүниежүзі халқы 6 сағат
28 1 ДЖ халқы ж.ұдайы өсуі 1 11
XII 10
XII §20. ДЖ халқы ж.ұдайы өсуі.92-98 бет. §20.бет.мәлімет. сұрақтар мен тапсырмаларды орындау
29 2 Халықтың жастық-жыныстық құрамы.Еңбек ресурстары 1 14
XII 12
XII §21. Халықтың жастық-жыныстық құрамы.Еңбек ресурстары.98-102 бет. §21бет,салыстыру. сұрақтар мен тапсырмаларды орындау
30 3 Халықтың нәсілдік ж.ұлттық құрамы 1 18
XII 17
XII §23. Халықтың нәсілдік ж.ұлттық құрамы.108-117 бет. §26п,118 бет сұрақтар мен тапсырмаларды орындау
31 4 Халықтың тілдік құрамы.діндердің таралуы 21
XII 19
XII §23. Халықтың нәсілдік ж.ұлттық құрамы.108-117 бет. §23п,118 бет сұрақтар мен тапсырмаларды орындау
32 5 Халықтың тығыздығы,орналасу ерекшеліктері мен қозғалысы 1 25
XII 24
XII §22. Халықтың тығыздығы,орналасу ерекшеліктері мен қозғалысы.103-108 бет §22п,108 бет сұрақтар мен тапсырмаларды орындау
33 6 Қоныстану түрлері.Урбандалу 1 28
XII 26
XII §24. Қоныстану түрлері.Урбандалу.118-121 бет. §24п,121 бет сұрақтар мен тапсырмаларды орындау
34 Практикалық жұмыс №4
1.«Еңбек ресурстары»,экономикалық белсенді халық,халықтың жастық-жыныстық құрамы,миграция,урбандалу ұғымдарының мазмұнын түсіндіру.
2.төмендегі жоспар бойынша елдер мен аймақтардағы еңбек ресурстарына салыстырмалы сипаттама беру;А.халықтың саны,табиғи өсуі,ЭБХ-ң үлесі.Ә.Жастық-жыныстық құрамы;Б.Еңбек ресурстарының шаруашылық салалары бойынша таралуы;В.Мамандардың кәсіптік деңгейі,қалыптасқан еңбек дағдылары;Г.Берілген елдер мен аймақтардағы еңбек ресурстары арасындағы айырмашылықтар туралы қорытынды жасау.
3.Елдер мен аймақ халықтарының тарихи қалыптасқан кәсіпшіліктері туралы хабарламалар дайындау. 1 11 I 9 I Атлас,картамен және мәтінмен жұмыс. Өтілгендерді қайталау
Дүниежүзілік шаруашылық 4 сағат
35 1 Дүниежүзілік шаруашылықтың қалыптасуы ж.құрылымы. 1 15 I 14 I §30. Дүниежүзілік шаруашылықтың қалыптасуы ж.құрылымы.147-152 бет. §30п,152 бет. сұрақтар мен тапсырмаларды орындау
36 2 Ғылыми-техникалық революция ж.ДЖ шаруашылықтың дамуы 1 18 I 16 I §28. Ғылыми-техникалық революция ж.ДЖ шаруашылықтың дамуы.138-143 бет. §28.143 бет сұрақтар мен тапсырмаларды орындау
37 3 Дүниежүзілік шаруашылықтың аумақтық айырмашылығы 1 22 I 21 I §31. Дүниежүзілік шаруашылықтың аумақтық айырмашылығы.152-158 бет. §28.158 бет сұрақтар мен тапсырмаларды орындау
38 4 Дүние жүзі елдерін даму деңгейі бойынша топтастыру 1 25 I 23 I §31. Дүниежүзілік шаруашылықтың аумақтық айырмашылығы.155-159 бет. §33п,155 бет. сұрақтар мен тапсырмаларды орындау
Дүниежүзілік өнеркәсіп
3 сағат
39 1 Өнеркәсіптің орналасу заңдылықтары.Отын-энергетикалық кешені. 1 29 I 28 I §32. Өнеркәсіптің орналасу заңдылықтары.Отын-энергетикалық кешені. §32п,159-165 бет. сұрақтар мен тапсырмаларды орындау
40 2 Металлургия ж.машина жасау өнеркәсібі 1 1 II 30 I §33-34. Металлургия ж.машина жасау өнеркәсібі.165-169 бет. §33-34.169 бет. сұрақтар мен тапсырмаларды орындау
41 3 Өңдеуші өнеркәсіптің басқа салалары. 1 5 II 4 II §35. Өңдеуші өнеркәсіптің басқа салалары.169-173 бет. §35.173 бет,тапсырманы орындау
Ауылшаруашылық географиясы 3 сағат
42 1 Ауыл шаруашылығының жалпы сипаттамасы 1 8 II 6 II §36. Ауыл шаруашылығының жалпы сипаттамасы.173-178 бет. §36.178бет. сұрақтар мен тапсырмаларды орындау
43 2 Өсімдік шаруашылығының географиясы 1 12 II 11 II §37. Өсімдік шаруашылығының географиясы.178-182 бет. §38п,183 бет,тапсырманы орындау
44 3 Мал шаруашылығы 1 15 II 13 II §38. Мал шаруашылығы183-186 бет. §38.186 бет. сұрақтар мен тапсырмаларды орындау
Көлік және байланыс 1сағат
45 1 Көлік ж,байланыс географиясы 1 19 II 18 II §39. Көлік ж,байланыс географиясы.186-189 бет. 39п,189 бет. сұрақтар мен тапсырмаларды орындау
Халықаралық экономикалык байланыстар 3 сағат
46 1 Қазіргі заманғы шаруашылық байланыстары.Сыртқы сауда. 1 22 II 20 II §41. Қазіргі заманғы шаруашылық байланыстары.Сыртқы сауда.192-197бет. §41п,197бет. сұрақтар мен тапсырмаларды орындау
47 2 Халықаралық қаржы-қаражат жүйесі. 1 26 II 25 II §42. Халықаралық қаржы-қаражат жүйесі.197-201бет. §42п,201-202 бет сұрақтар мен тапсырмаларды орындау
48 3 Халықаралық туризм.халықаралық экономикалық ынтымақтастық 1 29 III 27 II §43. Халықаралық туризм.халықаралықэкономикалық ынтымақтас
Тық.202-207бет. §43п,207 бет,тапсыр
ма
49 Практикалық жұмыс № 5.
1.ҒТР-ның мәні мен мағынасын түсіндіру.Оқулық мәтініндегі сызба бойынша ҒТР құрамдас бөліктерін анықтап,олардың әрқайсысының дж-ң шаруашылық салаларына;өнеркәсіп,ауыл шаруашылығына,көлік ж.т.б. тигізетін ықпалына нақты мысалдар келтіру.
2.ҒТР-ң негізгі белгілерін анықтап,олардың дж. Шаруашылықтағы көріністеріне нақты мысалдар келтіру.
3.ҒТР-ң дж. Шаруашылықтың аумақтық құрылымына тигізетін әсерін анықтап,бұрын ж. Жаңа игерілген аудандар шаруашылығындағы айырмашылықтарға мысалдар келтіру.
4.ҒТР жағдайында өндірістік ж.өндірістік емес салалар арасындағы арақатынас неліктен ж.қалай өзгереді?
5.ҒТР-ң еңбек құралдары мен өнеркәсіп технологиясына әкелген аса маңызды өзгерістеріне нақты мысалдар келтіру;
6.Жұмыс қорытындыларын кесте түрінде дәптерге түсіру;1-өнеркәсіп,2-АӨК,3-бөлігінде көлік жүйесінің дамуындағы ҒТР-ң ролі көрсетіледі. 4 III 3 III 146 бет.Қорытынды семинар.Атлас,картамен жұмыс. Өтілгендерді қайталау
ТМД елдері 19 сағат
ТМД елдеріне жалпы шолу 1 сағат
50 1 ТМД-ң ішкі және сыртқы экономикалық байланыстары 1 7 III 5 III §45. ТМД-ң ішкі және сыртқы экономикалық байланыстары.212-215 бет. §45.215 бет. сұрақтар мен тапсырмаларды орындау
Ресей Федерациясы 6 сағат
51 1 Ресейдің эконом-географиялық жағдайы.Мемлекеттің қалыптасу тарихы. 1 11 III 10 III §46. Ресейдің эконом-географиялық жағдайы.Мемлекеттің қалыптасу тарихы.215-221 бет. §46п,221 бет. сұрақтар мен тапсырмаларды орындау
52 2 Табиғат жағдайлары мен табиғат ресурстары 1 14 III 12 III §46. Ресейдің эконом-географиялық жағдайы.Мемлекеттің қалыптасу тарихы.215-221 бет. §46п, 221 бет. сұрақтар мен тапсырмаларды орындау
53 3 Халқы 1 18 III 17 III §47. Халқы221-225 бет. §47п,225 бет сұрақтар мен тапсырмаларды орындау
54 4 Ресей шаруашылығы.Өнеркәсібі. 1 1 IV 2 IV §48. Ресей шаруашылығы.Өнеркәсібі.225-229бет. §48п,229 бет. сұрақтар мен тапсырмаларды орындау
55 5 Ауыл шаруашылығы ж. Көлік географиясы 1 4 IV 7 IV §49. Ауыл шаруашылығы ж. Көлік географиясы.230-236бет. §49п,216-221 бет
56 6 Экономикалық аудандары мен сыртқы экономикалық байланыстары. 1 8 IV 9 IV §50. Экономикалық аудандары мен сыртқы экономикалық байланыстары.237-243бет. §50п,243бет. сұрақтар мен тапсырмаларды орындау
57 Практикалық жұмыс № 6
1,Төмендегі жоспар бойынша қажетті әдебиеттер көмегімен Ресей Федерациясына қысқаша эконом-географиялық сипаттама беру;
А.елдің экокном-географиялық ж.геосаяси жағдайы;
Ә.табиғат жағдайы мен табиғат ресурстарына шаруашылық баға беру;
Б.халықтың саны,ұлттық,жастық-жыныстық құрамы,еңбек ресурстарымен қамтамасыз етілуі,ЭБХ ж.т.б. көрсеткіштері;
В.шаруашылығына жалпы сипаттама,өнеркәсібі,АӨК,көлігі.
Г.сыртқы экономикалық байланыстары,Қазақстан мен Ресей арасындағы байланыстар.
2.Ресей экономикасының кейбір көрсеткіштерін картографиялық әдіс-тәсілдер арқылы бейнелеу;
А.кескін картаға Ресейдің көршілес елдерін белгілеу,аумақтық жанжал ошақтары мен келіспеушілк байқалатын аудандарды ерекше белгілермен көрсету;
Ә.кескін картаға аса маңызды пайдалы қазбаларды шартты белгілермен көрсету,ірі кен орындарының аттарын жазу. 11 IV 14 IV Оқулық,атлас,картамен жқмыс Өтілгендерді қайталау
Беларусь Республикасы 1 сағат
58 1 Беларусь Республикасы 1 15 IV 16 IV §51. Беларусь Республикасы.241-250бет. §51п,250 бет. сұрақтар мен тапсырмаларды орындау
Украина 2 сағат
59 1 Мемлекеттік құрылымы.табиғат жағдайлары мен ресурстары.Халқы. 1 18 IV 21 IV §52Мемлекеттік
құрылымы.табиғат жағдайлары мен ресурстары.
Халқы. §52п,259 бет, сұрақтар мен тапсырмаларды орындау
60 2 Шаруашылығы.Ішкі айырмашылығы 1 22 IV 23 IV §52.258-259 бет. §52п,259 бет тапсырмаларды орындау
Молдова Республикасы 1 сағат
61 1 Молдова Республикасы 1 25 IV 28 IV §53. Молдова Республикасы 259-261 бет §5п,261 бет сұрақтар мен тапсырмаларды орындау
Кавказ елдері 2 сағат
62 1 Жалпы шолу 1 29 IV 30 IV §54.Қысқаша тарихы.Табиғат ресурстары.262-266 бет. §54п,266бет,хабарлама сұрақтар мен тапсырмаларды орындау
63 2 Ішкі айырмашылықтары 1 2 V 5 V §55.Халқы. Ішкі айырмашылықтары.267-272 бет. §55п,272 бет сұрақтар мен тапсырмаларды орындау
Орта Азия елдері 4 сағат
64 1 Өзбекстан Республикасы 1 6 V 7 V §56. Өзбекстан Республикасы.272-277 бет. §5п,277 бет. сұрақтар мен тапсырмаларды орындау
65 2 Қырғызстан Республикасы 1 13 V 12 V §57. Қырғызстан Республикасы278-283 бет. §57п,283 бет. сұрақтар мен тапсырмаларды орындау
66 3 Түркменстан Республикасы 1 16 V 14 V §58. Түркменстан Республикасы283-287 бет. §58п,287 бет сұрақтар мен тапсырмаларды орындау
67 4 Тәжікстан Республикасы 1 20 V 19 V §59. Тәжікстан Республикасы288-291 бет. §59п,291 бет сұрақтар мен тапсырмаларды орындау
68 Практикалық жұмыс № 7.
1.Ресей Федерациясы бойынша орындаған эконом-географиялық сипаттама беру жоспарын еске түсіру;
2.Қосымша әдебиеттер мен оқулыұ мәтініне сүйене отырып,жоғарыдағы жоспар бойынша Орта Азия елдеріне қатысты мәліметтерді іріктеу;
3.Салыстырмалы сипаттама қорытындыларын кесте түрінде толтыру,кестеге республикалар аты,табиғат жағдайы мен табиғат ресурстарының ерекшеліктері,шаруашылығының мамандану салалары,даму мүмкіндіктері,Қазақстанмен экономикалық байланыстарына қатысты ж.т.б.мәліметтерді енгізу. 23 V 21 V Семинар сабағы.Ресей Федерациясы бойынша орындаған эконом-географиялық сипаттама беру. Өтілгендерді қайталау

Автор: Адилхан


Автор публикации

не в сети 2 года

publisher

Комментарии: 0Публикации: 3710Регистрация: 08-12-2018